Skim Unit Amanah Di CWA

Skim Unit Amanah Di CWA bukanlah satu perkara baru ianya sudah berkembang seperti cendawan. Singkatan CWA adalah CIMB Wealth Advisor dan ramai yang kini takut dan tidak percaya untuk terlibat dalam pelaburan. Cuba kita fikir kewangan islam di Malaysia mula berkembang dengan penubuhan Bank Islam Malaysia Berhad. Pertumbuhan ini juga disebabkan oleh kesedaran dan permintaan yang semakin tinggi terhadap produk kewangan islam.

perunding kewangan malaysia

Pada hari ini, pasaran kewangan Islam beroperasi seiring dengan pasaran kewangan konvensional dengan menyediakan saluran pelaburan yang patuh Syariah kepada pelabur. Pembangunan berterusan pasaran modal Islam merupakan teras utama dalam Pelan Induk Pasaran Modal. Skim Unit Amanah Di CWA berterasankan Syariah sama juga seperti Skim Unit Amanah (SUA) konvensional dari segi objektif pelaburannya, kecuali portfolio sekuriti dan asset lainnya mestilah mematuhi keperluan Syariah. Jadi apa tunggu lagi jom melabur di Skim Unit Amanah Di CWA sekarang dengan hubungi saya di 013-6265107.

Perunding Kwangan Melaka Dan Seluruh Malaysia

Jangan risau, satu rangka kerja kawal selia sudah diwujudkan bagi memantau Skim Unit Amanah Di CWA berteraskan Syariah, yang mesti melantik Jawantankuasa Syariah/ Penasihat Syariah yang diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti.

hafizi hamsan

Dikenali dengan Hafizi, seorang yang simple dan cool. Merupakan pelajar Ijazah Sarjana Muda UiTM Shah Alam dalam Bidang Sains Matematik. Dan sekarang seorang Professional Financial , Cimb Wealth Advisor. Call me 0136265107 for set appointment and get more investment for future.

6 thoughts on “Skim Unit Amanah Di CWA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge